OSTRAVA VOLILA ROMSKÉ ZÁSTUPCE

prosinec 2014 - Demonstrace mladých ostravských Romů proti diskriminaci, segregaci a rasismu

prosinec 2014 – Demonstrace mladých ostravských Romů proti diskriminaci, segregaci a rasismu. foto:Gustav Pursche

V sobotu 7.2. 2014 v Kulturním domě Ostrava proběhly volby do Romské Rady. Proběhly bez toho, aniž by bylo známo, co je to Romská Rada, jaké jsou její povinnosti a pravomoce. Proběhly bez předem stanovených kandidátů, nedemokraticky a ve prospěch některých zájmových skupin. Vyplývá to z popisu průběhu voleb, který poskytl jejich nejmenovaný účastník.
Jak to bylo pohádko

Jak volby probíhaly, nechám volně odvyprávět jednoho z jejich účastníků.

„Den před volbami Leško objížděl lokality s nainstalovaným reproduktorem na střeše auta a vyzýval k účasti na volbách. V den voleb většinu lidí organizovaně svážel do Kulturního domu, kde volby měly proběhnout. Celkem tam bylo možná 100 lidí, víc ne.

V úvodu Leško řekl, že ví o Imrichovi a dalších aktivistech, kteří označují tyto volby za podvodné, ale že tomu tak není. Dál sám pokračoval tím, že se představil jako kandidát a vyzval nás, ať se nevolí rada, ale rovnou její předseda. Proti tomu se v sále zvedla malá nevole. Měla se přece volit jen rada a ne její hlavní představitel. Spustila se hádka a proti způsobu voleb se ohradil i Stojka. V sále totiž byla většina členů rodiny Vladimíra Leška a lidé z ubytoven, které ubytovává. Bylo všem jasné, že tam mezi těmi 100 lidmi má nadpoloviční většinu.

Leško namítal, že není jisté, jestli rada má být sedmičlenná nebo jedenáctičlenná, a právě proto chce, aby se volili představitelé té rady a ne celá rada, protože se v ten okamžik ještě nevědělo kolik členů vlastně RR bude mít. Pak opět sám vyzval k volbě předsedy a pokračoval tím, že kdo chce, aby byl zvolený on jako předseda, tak ať se zvedne. Zvedla se nadpoloviční většina sálu. A tak byl zvolen za předsedu RR. V tom se ozval Stojka, že když se volí hlavní představitel čehokoli, tak se musí volit i jeho zástupce. Leško na to přikývl a řekl že v tom případě ať je těch zástupců rovnou více a jako prvního prvního místopředsedu navrhl Facunu, ale v sále nepovstal ani jediný člověk. Byl tedy navržen Stojka a zvedlo se asi 40 lidí. Tak se Stojka stal prvním místopředsedou RR.

Leško prohlásil že další místopředseda je Facuna, Malár a pan Holub, ale o nich se ani nehlasovalo. A tak se Facuna stal druhým místopředsedou, Malár třetím a čtvrtým se stal pan Holub, kterého ale neznám.
Leško toto uzavřel slovy: toto setkání nebylo první ani poslední a můžeme se rozejít k občerstvení. Prohlašoval, že občerstvení je, ale já jsem tam žádné neviděl, takže nevím jestli tam bylo nebo ne, odešel jsem.“

Kdo je kdo

Hlavními postavami, o kterých je výše v příběhu řeč, jsou samozřejmě samozvaně zvolení kandidáti. Vladimír Leško je majitel stavební firmy a provozovatel několika ubytoven v Ostravě. Jeho popularita vzrostla, když kandidoval za RDS (Romská Demokratická Strana) v čele kandidátky. V té době mu velice pomohlo spojení s romským aktivistou Imrichem Horvátem, který se ve své mladičké naivitě možná domníval, že od něj čestné jednání Leško okouká. Bohužel k tomu nedošlo. Druhou postavou je Josef Stojka, předseda Unie Olašských Romů. Již řadu let veřejně hájí zájmy Romů nehledě na to, jestli patří ke skupině těch olašských či jiných. Dalšími členy rady se staly Josef Facuna, bývalý podnikatel ve stavebnictví a demolici, Jan Malár, bývalý předseda RDS a pan Holub, o němž více informací momentálně nemáme.

Prohlášení aktivistů, aneb předběžná kritika se potvrdila

Den před konáním voleb proběhla na sociálních sítích reklama upozorňujíci na tyto volby. Vyvolalo to okamžitou kritickou reakci několika aktivistů, ke které jsem se aktivně přidala.

Máme vážné podezření, že volby konané 7.2. v Ostravě budou zmanipulované podnikateli, kteří mají své podnikatelské záměry. Volby neodpovídají demokratickým principům a žádáme, aby byly provedeny znovu a jiným způsobem. Myslíme si, že je naprosto nutné mít na městě Ostrava zastoupení z řad Romů, ovšem ta řada Romů musí být vybrána takovým způsobem, aby zahrnovala zástupce všech skupin. Na volby je potřeba se připravit a ne to dělat horkou jehlou. Chceme to mít pořádně a demokraticky, ne spekulativně a bez dlouhodobější propagace. Prosíme o záštitu nad procesem voleb právě pana Ing. Zdeňka Pražáka, který je jedním z osvícených politiků a k této aktivitě veřejně vyzval. (autoři: Imrich Horvát, Petr Šarišský, Julek Horvát, Ivana Čonková)

Obavy, které vyplývali z toho, jakým způsobem byly volby medializovány, bez vysvětlení funkce Romské Rady, bez veřejné kandidátské listiny, nehledě na absolutní absenci procesu otevřené nominace kandidátů, se bohužel naplnily. Takto organizované volby nápadně připomínají volby v 90letech v Americe, kdy podnikatelé organizovali volby z řad vlastních zaměstnanců, aby si tak zajistili, že budou zvoleni.

Radu ano, ale jinak

Když náměstek primátora Ing. Zdeněk Pražák svolil k vytvoření Romské Rady, a dal tak najevo, že si je vědom potřeby spoluúčasti Romů na rozhodovacích procesech města, tak jsme nadšeně žasli. Je to snad poprvé v historii Ostravy, kdy se setkáváme s tak vlídnou politickou vůlí. Rozhodně je potřeba ji využít a spolu se zaměstnanci úřadu vytvořit stabilní, funkční a pravomocnou Romskou Radu.

Ovšem dělat radu pro radu, by bylo samoúčelné. Jak tomu je třeba u Rady pro záležitosti romské menšiny na národní úrovni, která je ve svých rozhodovacích procesech velice netransparentní a má velice omezené pravomoci. Pojmenování toho, jak má rada vypadat, jaké bude mít výsady, povinnosti a pravomoci, je v určování smyslu vzniku této rady základní. Proces volení rady by měl odpovídat rovnoprávným demokratickým principů, které budou daleko manipulaci a prospěchářství. Na tomto by i panovala obecná shoda, ovšem kdo to zajistí a jak?

Ing. Pražák by mohl pomoci tomu, aby volby odpovídaly standardům, přeci nechce mít zmanipulovanou radu. A dlouholetý bojovník za principy demokracie a spravedlnosti Kumar Vishwanatan, který byl této volební frašce také přítomen, může být ve spolupráci s chudými Romy jedním z nejsilnějších hráčů kopajících za rovnoprávnost ve volbách. Zastoupení chudých Romů, aktivistů, podnikatelů a odborníků by mělo být v Romské Radě vyrovnané. To, že se volí mezi Romy, přeci nesmí nutně znamenat, že volby budou okrajové, nedemokratické a nahodilé.

Ivana Mariposa Čonková

Comments

comments

Mohlo by se vám líbit...