ÚTOK NA PRAŽSKOU MEŠITU. PODAŘÍ SE ROZTOČIT SPIRÁLU NENÁVISTI ?

pražská mešita politá prasečí krví a protimuslimský nápis na vstupu do objektu. zdroj: internet

pražská mešita politá prasečí krví a protimuslimský nápis na vstupu do objektu. zdroj: internet

Protimuslimská nenávist v mnoha rysech velmi připomíná tu protiromskou. Islamofobie a anticikanismus jsou si podobné jako vejce vejci.

Proti oběma komunitám je uplatňován princip kolektivní viny – vůči všem Romům , za kriminální činy spáchané jednotlivci. Vůči muslimům v České Republice je uplatňován princip kolektivní viny za hrůzné činy spáchané teroristy, kteří své zločiny, podle svého tvrzení, údajně páchají z náboženské motivace a to přestože jejich jednání otevřeně odsuzují vrcholné islámské náboženské autority.

Anticikanisté vidí vinu Romů v tom, že mají stejný odstín pleti jako měli „romští útočníci“ či „romští zloději“ , v očích islamofobů spočívá provinění českých muslimů v tom, že mají stejné náboženské vyznání, jako „muslimští teroristé“. Romové i muslimové se stali obětními beránky frustrovaných občanů. Začali působit jako tmelící prvek postmoderní společnosti, která se vyznačuje oslabením tradičních vazeb- lidé se mohou sjednotit v nenávisti k nim.  Mnoho účastníků protiromských nebo protimuslimských nenávistných demonstrací popisuje pocity euforie, jednoty, společné síly.  Podobné pocity zaznamenali i účastníci nenávistných demonstrací v Německu 30. let 20. století.

Začínají si být podobné i vnější projevy anticikanismu a islamofobie.  Jsou organizovány nenávistné protimuslimské demonstrace, podle stejného scénáře, jako byly organizovány ty protiromské. Řečníci z pódií mluví z pódií nenávistných demonstrací o muslimech a Romech jako o jednolitých skupinách se společnými vlastnostmi, ne jako o rozdílných individualitách a dodávají, že nechtějí nic jiného než pořádek, obranu naší kultury, či životního prostoru.  V  protiromském i protiislamistickém „hnutí“ se angažují stejní lidé.

V sobotu 7.2. proběhla nenávistná neohlášená demonstrace organizovaná fašistickou skupinou pro-vlast.org a propagovaná pomocí facebookových kanálů IVČRN před pražskou mešitou na Černém Mostě.  Před samotnou demonstrací protimusliští aktivisté rozšířili v okolí mešity množství nenávistných protimuslimských letáků a polepili okolí mešity i a vstup do mešity samolepkami iniciativy IVČRN. V noci před demonstrací na mešitu zaútočili anonymní „aktivisté pro-vlast“ a  na objekt mešity a její vstupní prostory nalili několik litrů (kýbl) prasečí krve. Sami se u toho natočili video z útoku na mešitu , další informace například zde

Fanatičtí teroristé z organizace Islámský stát svými otřesnými a sadistickými videovzkazy zachycujícími krvavé popravy a mučení, stejně jako útoky proti západním cílům pravděpodobně sledují cíl zasít strach a nenávist do našich společností – vyvolat na západě vlnu nenávisti vůči muslimům, která tvrdě dopadne na evropské muslimské komunity, postaví je do společenské izolace, podryje pozice umírněných a pacifistických představitelů komunit a ve svém důsledku povede k radikalizaci evropských muslimských komunit. Spirála nenávisti a násilí se roztočí.

Bohužel tato taktika teroristů je asi do určité míry úspěšná. Jejich nenávistná taktika, zdá se funguje na část občanů České republiky, kteří na jejich nenávistné volání odpovídají nenávistí a pomáhají jim tak realizovat jejich plán na válku muslimského a nemuslimského světa.

-red

 

 

 

 

Comments

comments

Mohlo by se vám líbit...