Rodící se romské písemnictví.Ohledávání hranic oficiální literatury

Přednáška Karolíny Ryvolové, úzce spojená s její disertační prací stejného názvu, nastíní ústřední metodologické problémy dosavadního přemýšlení o romské literatuře a navrhne alternativní teoretické rámce. Na příkladu čtyř romských životních příběhů z různých částí světa (Spojené království, Brazílie, východní a západní Slovensko, respektive Česká Republika) se pokusí poukázat na charakteristické rysy romského písemnictví, sdílené napříč spektrem.

 

přednáška je součástí přednáškového cyklu UFFOS

 

Kavárna klubu Cross, 18.11. 2014 od 19:00h

další info zde

Comments

comments